Szkolenia

Szkolenie spawalnicze w zakresie metody MAG, TIG lub MIG (w zależności od predyspozycji uczestnika projektu): 140 godzin/osobę, w tym 40 godzin zajęć teoretycznych oraz 100 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem Świadectwa Kwalifikacji i Książki Spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.